Szkolenie: Finansowanie, sprawozdawczość z wykorzystaniem map potrzeb zdrowotnych w służbie zdrowia

 

 

time.png (1,73 kB)

Czas trwania: 16h

Szkolenie realizujemy w dogodnych dla Państwa godzinach, w dni robocze lub weekendy.

 


 

lista.png (822 B)

Zakres szkolenia

Finansowanie służby zdrowia, z wykorzystaniem map potrzeb zdrowotnych, przedstawiane i komentowane przez praktyków

 • Zdrowie publiczne – wprowadzenie do tematu:
  • monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia z tym związanej,
  • promocja zdrowia,
  • profilaktyka chorób,
  • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,
 • Podstawy prawne,
 • Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020:
  • Narodowy Program Profilaktyki Otyłości,
  • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami,
  • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  • Narodowy Program Ograniczania Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowotnego,
  • Narodowy Program Senioralnej Polityki Zdrowotnej,
  • Narodowy Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego – nowość!
 • Organy wdrażające:
  • Ministerstwo Zdrowia,
  • pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego,
  • Rada do spraw Zdrowia Publicznego,
  • Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia,
 • Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego:
  • konkurs ofert/bez konkursu ofert,
  • zawarcie umowy i przekazanie środków finansowych,
  • zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób,
  • rezerwa NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej,
  • dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce chorób,
  • dofinansowanie przez NFZ programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych,
  • poziomy wsparcia,
  • wniosek o dofinansowanie,
 • Sprawozdawczość:
  • postać pisemna lub elektroniczna,
  • rozporządzenie w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,
  • terminy w zależności od podmiotu,
 • Mapy potrzeb zdrowotnych:
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego,
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii,
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii,
  • mapy dla grup chorób,
  • skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych,
  • priorytety zdrowotne na bazie map potrzeb zdrowotnych,
  • opinia o celowości inwestycji na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • plan zakupu świadczeń NFZ na następny rok z uwzględnieniem mapy regionalnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

 


 

certyfikat.png (1,56 kB)

Certyfikat

Uczestnicy mają szansę uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zdobyte w czasie szkolenia.

 


 

jakosc.png (1,46 kB)

Jakość

Jakość szkoleń gwarantuje firma Asseco Data Systems. 25 lat doświadczenia ekspertów w profesjonalnej realizacji szkoleń.

Asseco Academy_S.png (6,36 kB)